Søg
12. august 2013 ..:: Forside ::..   Log ind
 Nyhedsbrev Minimer

Tilmeldt dig og få nyheder fra Attac

* skal udfyldes

  

 Kontakt

ATTAC-Danmark
Dronningensgade 14-1.
1420 København K

e-mail: sekretariat@attac.dk

Tlf. 32 57 54 57 (onsdag 16-18)


  


 Nyheder

DJØF A Kasse og DJØF Forsikring: Danmarks Jurist og Økonom Forbund

DJØF tilbyder dig, som er uddannet jurist eller økonom, Danmarks bedste medlemsfordele når du tilmelder dig deres a-kasse og forsikring. Læs mere her.

Mød den finske udenrigsminister og medlem af Attac til debat om skat på finansielle transaktioner

I forbindelse med det europæiske udenrigsministermøde i København i weekenden har Attac-Danmark inviteret den finske udenrigsminister, Erkki Tuomioja til debat om indførelse...n af en skat på finansielle transaktioner i EU.

Finland var bl.a. de ni lande der i starten af februar anmodede det danske EU-formandskab om at sætte skat på finansielle transaktioner til behandling på det næste EU-topmøde.

Andre talere:

Robert Spliid, økonom, om skat på finansielle transaktioner. Robert Spliid har arbejdet i en række danske og udenlandske banker

Henrik Plascke, professor i Europa studier og politisk økonomi ved Aalborg Universitet

Ordstyrer: Kenneth Haar, Attac

Mødet finder sted den 10. marts kl. 16-18 i Wegeners Gaard, Gammel Kongevej 33 i København.

Gratis adgang
 
 

Læs mere

Ny pjece om skat på finansielle transaktioner

Attac's gamle kæphest, skat på finansielle transaktioner, er her 10 år efter vi startede i Danmark, på vej til at blive en realitet. Desværre er det ikke den danske regerings fortjeneste, da de ikke støtter en skat på EU-plan.
Derfor er der stadig brug for debat og information, så vi kan få rykket den danske regering.

Derfor har vi udarbejdet en ny pjece der sætter fokus på den spekulations økonomien og hvordan en skat på finansiel spekulation (FTT) kan være med til at stabiliserer økonomien og skaffe midler til at tackle vigtige udfordring som opfyldelse af FN’s udviklingsmål og gældseftergivelse for u-landene,  modvirkning af klimaforandringer, sikring af finansiel stabilitet og opretholdelse af velfærden i de udviklede lande.

Hent pjecen her

Læs mere

Vores svar på finanskrisen: Støt en finansskat nu!

ATTAC i Danmark og resten af Europa gennemfører for tiden en kampagne for indførelse af en skat på finansielle transaktioner. Det er en skat, som både vil mindske risikoen for nye finanskriser, og vil kunne skaffe mange hundrede milliarder af kroner til at bekæmpe fattigdom, til at bekæmpe klimaforandringer, og til at sikre, at det ikke bliver borgerne der betaler regningen, når bankerne begår fejl.

Sidst men ikke mindst vil en skat bringe størrelsen af spekulationen ned på internationalt plan. Risikoen for nye store finanskriser vil blive mindsket. 

 

Læs mere

Støt en finansskat

En skat kan både give større økonomisk stabilitet, imødegå klimakrisen og støtte kampen mod fattigdom.

På baggrund af finanskrisen er der gennemført en række nye love og gennemført initiativer af forskellig art i både EU og Danmark. Men endnu mangler det væsentlige; en reform, som både kan skabe større stabilitet og sikre, at borgerne ikke skal betale regningen, når det går galt. For første gang nogensinde, er sådan en reform inden for rækkevidde.

I øjeblikket overvejer EU's ministerråd, om EU bør støtte indførelsen af en skat på finansielle transaktioner, også kaldet en ”Robin Hood skat”. En global skat vil, selvom den sættes meget lavt, f.eks. på 0,05 procent , kunne samle en formue på hele 650 milliarder dollars, eller næsten 3.600 milliarder kroner. For disse penge ville det være muligt både at gøre en stor indsats mod fattigdom i u-landene, bekæmpe klimaforandringer, f.eks. ved at støtte indførelse af renere teknologi i syd, og endelig sikre at det ikke er borgerne, som skal betale prisen for banker og investeringsfondes fejltagelser.

Et andet og lige så vigtigt hovedformål med skatten er, at den vil bringe mængden af finansielle transaktioner ned. Det i sig selv vil øge stabiliteten.

Udover EU diskuterer også G20-gruppen en indførelse af en skat. G20 træder sammen i november, og derfor er en klar stillingtagen til fordel for en skat en hastesag. Derfor opfordrer vi de danske politikere til at gribe denne chance, og arbejde for en reform, der vil gøre en stor forskel.
 

Læs mere

Kampagne – skat på finansielle transaktioner, nu!

I slutningen af august lancerer Attac en ny kampagne for indførelse af skat på finansielle transaktioner.

Ved Attac’s landsmøde i år besluttede vi, at vi i den kommende tid vil bruge vores kræfter på kampagne arbejde med en skat på finansielle transaktioner (FTT: Financial Transaction Tax) – hvilket har været en af ATTAC ´s mærkesager lige siden ATTAC ´s dannelse i 1998.

En skat på finansielle transaktioner vil i modsætning til stort set alle andre forslag til regulering af finanssektoren (f.eks. øget åbenhed om regnskaber og støttepakkerne til bankerne, øget gennemsigtighed af ”markedet” og oprettelse af EU kontrolorganer), angribe hovedproblemet: Mængden af kapital i kortsigtet finansiel spekulation.

En lille skat på alle finansielle transaktioner, som kan reguleres op og ned efter behov, vil ”køle” markedet ned. De kortsigtede transaktioner vil blive mindre interessante og spekulative bobler nationalt og internationalt vil kunne formindskes med dette redskab.

Samtidig vil en sådan skat genererer et betydeligt provenu, der kan komme verdens fattige til gavn.

På den internationale arena har en skat på finansielle transaktioner langt om længe fået medvind og er kommet på den politiske dagsorden. Det tydeligste eksempel var EU-topmødet den 7. juni, hvor man besluttede at undersøge muligheden for at indføre sådan en skat på internationalt plan.

I Danmark er situationen den, at oppositionen støtter en skat af denne type. Det kan f.eks. ses af en folketingsdebat i januar. Derimod afvises den af regeringspartierne og af Dansk Folkeparti. Det betyder, at der i teorien er en mulighed for, at en skat på finansielle transaktioner kan blive officiel dansk politik efter næste valg.

Det er medvirkende til at vi i Attac Danmark har valgt at koncentrerer vores kræfter omkring en kampagne til fordel for en sådan skat.

I maj måned besluttede de nordiske Attac bevægelser, på et fælles nordisk møde, at koordinerer vores fælles arbejde for indførelsen af en skat på finansielle transaktioner. Det er således ikke alene en dansk kampagne.

Startskuddet for vores kampagne er den 28. august, hvor vi vil informerer og planlægge det kommende arbejde.

Tid:               Den 28. august kl. 14-17

Sted:              Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal – mødelokale 6.

Program

14:00-15:00 Hvad kan vi bruge en skat på finansielle transaktioner til? Oplæg ved Kenneth Haar.

15:00-15:15 Kaffepause

15:15-16:30 Planlægning af kampagneforløb

16:30-17:00 Opsamling

 

Alle er velkommen

Læs mere

Udtalelse om demonstration den 16. december ved klimatopmødet i Bella Center

Climate Justice Action har opfordret til demonstration 16.december. Attac Danmark kan støtte demonstrationen og dens formål. Vi ønsker en fredelig demonstration og forudsætter at demonstranterne - sådan som det er formuleret af CJA - agerer uden vold. Vi håber de officielle repræsentanter ved klimatopmødet vil benytte lejligheden til at udveksle synspunkter og være lydhøre over for græsrøddernes synspunkter og beretninger om hvordan de menneskeskabte klimaændringer allerede har forringet levemulighederne for f.eks. fattige bønder i syd. De
officielle FN forhandlinger i Bella Center kan følges på forskellig måde: enkelte NGOer er akkrediterede og vil rapportere fra forhandlinger, og der er daglige briefings på Klimaforum09, der også giver mulighed for at følge dele af forhandlingerne. Imidlertid har de 12-15.000 officielle delegerede ved FNs klimatopmøde i Bella Center ikke mulighed for løbende at få informationer om græsrøddernes synspunkter.
Derfor vil CJA forsøge at få de officielle deltagere i COP15 i tale ved en civil ulydighedsaktion den 16. december. Det er ønsket at få lejlighed til at fremsætte andre synspunkter på løsningen af klimaproblemerne, især at markedet ikke er løsningen, men en del af årsagen til de klimaproblemer, der allerede nu rammer bønder i den fattige verden i form af tørke og ørkenspredning.
Samtidig opfordrer Attac alle til at deltage i den store klima-demonstration den 12. december og til at deltage i græsrøddernes alternative klimamøde, KLIMAFORUM09 i DGI-byen i hele perioden 7.-18. december.

For yderligere information, kontakt:
Morten Hansson
morten@attac.dk
Tlf.: 2245 8967

Læs mere

Stem på hvilke selskab eller lobbygruppe, der arbejder hårdest med at sabotere effektiv handling på klimaområdet

The Angry Mermaid Award

Smid en stemme i prisen om den the Angry Mermaid Award og vær med til at bestemme, hvilket selskab eller lobbygruppe, der arbejder hårdest med at sabotere effektiv handling på klimaområdet.

Afstemningen er åben indtil søndag d. 13. december 2009.

Helt afgørende FN-klimaforhandlinger finder sted i København her i december. Mens almindelige mennesker, organisationer og sociale bevægelser kræver en stærk indsats mod klimaforandringer og garantier for klimaretfærdighed, har store selskaber udført et stort stykke lobbyarbejde for at blokere effektiv handlen mod problemet, mens de samtidig søger at lukrere på det. Lobbyisme er defineret som forsøget på at påvirke beslutningsprocessen.

The Angry Mermaid Award er blevet oprettet for at anerkende den perverse rolle, som industriens lobbyister spiller, og fremhæve de industrigrupper og selskaber, der har gjort sig de største anstrengelser for at sabotere klimaforhandlingerne og andre klimaforholdsregler, mens de har søgt at fremme falske – og ofte profitable – løsninger.

Navngivet efter den symbolske havfrue i København, der er rasende over ødelæggelsen, som klimaforandringerne er årsag til, vil den The Angry Mermaid Award blive afgjort gennem en offentlig afstemning.

Smid en stemme og vær med til at bestemme, hvilket selskab eller lobbygruppe, der har gjort mest for at blokere for effektiv handling mod klimaforandringerne.

Vinderen af The Angry Mermaid Award vil blive annonceret ved et arrangement på Klimaforum09 den 15. december i "Orange Hall" kl. 16-18.

Se videon med the Angry Mermaid: http://www.youtube.com/watch?v=7df0w56AbNg

Læs mere

Klimatopmøde: Lømmelpakker gavner ikke klimaet – og slet ikke demokratiet

Med sit forslag om en såkaldt lømmelpakke truer Brian Mikkelsen de alternative stemmer i klimadebatten og det folkelige engagement.
I stedet for at understøtte en dialog mellem politiet og den brede vifte af organisationer og individer, der planlægger aktiviteter til december, iværksætter regeringen en skræmmekampagne.
”Politiet har allerede ganske betydelige beføjelser og har fået tilført et trecifret millionbeløb til indsatsen i december. Så hvis man ikke kan håndtere situationen på det grundlag, så er det en forfejlet strategi og ikke mangel på ressourcer, der er problemet.” udtaler Morten Hansson, medlem af landsudvalget i ATTAC.

ATTAC deltager aktivt i det alternative klimatopmøde, Klimaforum09, og i den store folkelige demonstration den 12. dec.
”Vi støtter folks mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder, så længe det foregår med ikke voldelige midler. Vi kan ikke genkende billedet af at der fra de folkelige klimabevægelser skulle være optakt til en voldsbølge i december” siger Morten Hansson og fortsætter: ”Det her er først og fremmest med til at fjerne fokus fra klimaspørgsmålet og udhule vores alle sammens demokratiske rettigheder. Jeg vil opfordre til at man ikke lader sig skræmme, men tværtimod deltager i de mange folkelige arrangementer under klimatopmødet.”

For yderligere information, kontakt
Pelle Andersen-Harild, ATTAC’s Landsudvalg
Tlf.: 23 63 69 22

Læs mere

Stop det globale kasino!

ATTAC vil have debat i gang om de rigtige løsninger

Der er en global lavine i gang. Alle svagheder og farer ved et liberaliseret globalt finansielt system bliver udstillet for øjnene af os i denne tid. Det er netop den slags kriser, som for ti år siden gav inspiration til dannelsen af ATTAC-bevægelsen. Fra dag ét har ATTAC advaret mod den ustabilitet, som et stort og ureguleret globalt finansielt marked fører med sig. Og gang på gang er vi blevet bekræftet i det. I de seneste tyve år har der været op mod 100 finansielle kriser forskellige steder i verden. Det nye er blot, at denne krise rammer hele den globale økonomi hårdt, herunder Danmark. Det er tid til handling!
 
At krisen var forudsigelig gør det dobbelt frustrerende, at der er så langt mellem de politikere, der vil kræve virkelige forandringer. I Danmark som i resten af EU er der vedtaget krisepakker, som spænder et sikkerhedsnet ud for bankerne. Sikkerhedsnet er der brug for – finanssektorens gambling og uansvarlighed må ikke gå udover småsparere! Men kun virkelige reformer kan sikre os i fremtiden –  og ”krisepakken” er ikke en del af løsningen.
Læs mere

Bør globaliseringen bekæmpes?

I anledning af Attac’s 10-års jubilæum debatterer Elie Cohen*) og Susan George**) i det franske ugeblad Nouvel Observateur, 5-11 juni 2008.
 
N. Obs : Attac (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens) fejrer sit 10-års jubilæum i denne uge. I de forløbne 10 år har globaliseringen og finansverden været i rivende udvikling. Har Attac været til nogen nytte ?

Susan George : Attac har tjent til at rejse nogle spørgsmål, som ellers ville være blevet forbigået i tavshed. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om den såkaldte Tobin-skat, hvor vi går betydeligt længere end Tobin gjorde i sin tid. Det er oven i købet Jacques Chirac, der ellers ikke er kendt for at dele vores synspunkter, der i de Forenede Nationer har foreslået denne tanke og fået tilslutning fra 110 regeringschefer...

Læs mere

Flere nyheder

    

 ATTAC oplæg

Kunne du tænke dig et globaliseringskritisk oplæg?
ATTAC kan tilbyde oplæg inden for mange forskellige emner.

OM den virksomhedsstyrede globalisering,
WTO, G8, EU, globalisering
og bæredygtighed m.m.

TIL alle interesserede, herunder gymnasier,
højskoler, organisationer, foreninger
m.m.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde


  

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris