Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Et andet Danmark er muligt ::..   Log ind
 Et andet Danmark er muligt Minimer

     ATTAC-Danmark stiller skarpt på globaliseringens konsekvenser i Danmark

"Der er noget galt i Danmark. Meget af dette skyldes danske regeringer - såvel tidligere som den nuværende. Men også den globale udvikling spiller en afgørende rolle. Danske regeringer har alt for passivt valgt at tilpasse sig - ikke mindst til USA, og udviklingen i Danmark har også betydning for, hvad der sker globalt."

 

Velfærd under pres

Velfærden er under pres, og årsagen er bl.a. den nyliberalistiske globalisering.

Presset foregår gennem udliciteringer og privatiseringer. Overdragelse af offentlige ydelser og ser-vice til private hænder er blevet en hverdagsbegivenhed. Det sker under mottoet om større effektivi-tet og "mere for pengene".

 

Denne udvikling er også en trussel mod et værdigt og trygt arbejdsliv . Den ensidige fokus på effek-tivitet og på fremstillingen af flere og flere, billigere og billigere produkter sætter hverdagen under pres og skaber øget utryghed – en utryghed som bl.a. giver sig udtryk ved angst for det fremmede.

 

Men ikke nok med dette. Påstanden om at opgaverne løses bedre og billigere modsiges ofte af vir-keligheden. I stedet får vi dyrere og ringere ydelser, og de eneste, der står glade tilbage er de virk-somheder, der tjener på det offentliges retræte. Den udvikling må vendes. Vi skal have en velfungerende, demokratisk og social offentlig sektor og vi må sikre et værdigt og trygt liv for alle. Effektivitet er ikke det eneste, der tæller.

 

Den offentlige sektor bliver ikke bare solgt. Den bliver også udsultet. Og én af grundene er skatte-politikken. Af ren og skær iver for at behage de multinationale selskaber, gøres der lidt eller intet ved, at flere hundrede selskaber betaler nul kroner i skat i Danmark. I Danmark er lidt kreativ bogføring tilstrækkeligt til at undgå at skulle bidrage til samfundet. Samtidig er selskabsskatten sat så lavt, at det ligner en international skandale. Danmark er blevet et skatteparadis, og både danskerne og andre kan komme til at betale dyrt, hvis vi ikke får lukket hullerne og får sikret, at også de store betaler til samfundet.

  

De fattige svigtes til fordel for militære eventyr

Udviklingen mod et snæversynet kræmmersamfund, viser sig også i dansk udenrigspolitik.

Vi må konstatere, at på mange og afgørende områder, går udviklingen i den forkerte retning. Dan-mark var ét af de få lande, der tilsluttede sig krigen mod Irak, der brød med international ret, og desværre tyder meget på, at det kan gentage sig. Dermed har Danmark meldt sig ind i klubben af lande, der er mere end villige til at sætte militær magt bag politiske og økonomiske interesser.

 

Også på andre områder går det jævnt tilbage. Danmark har længe kunnet prale af at vi giver 1% af BNI i u-landsbistand, men under den nuværende regering er sparekniven faldet hårdt ned over de al-lerfattigste i verden. Samtidig bliver u-landsbistanden i stigende grad en del af en nyliberalistisk of-fensiv, og præget af vilkårlige nedskæringer og af dansk krigsførelse. Fattigdomsorienteringen visner i det stille, mens hensynet til danske virksomheder er fuldt intakt.

 

ATTAC-Danmark vil samarbejde lokalt

ATTAC-Danmark er en del af en international bevægelse mod nyliberalistisk globalisering og for social retfærdighed, bæredygtig udvikling og demokrati. Det betyder ikke, at vi kun arbejder med fjerne, store og globale problemer. Det nære er præget af det globale, og globale modsætninger ud-kæmpes ofte lokalt. Derfor vil vi i det kommende år udvikle en række aktiviteter, der retter sig mod hjemmebanen. Vi vil sammen med mange andre gå i rette med privatiseringsbølgen, stoppe skatte-snyderiet, og genoprette u-landsbistanden.

 

Vedtaget på ATTAC-Danmarks landsmøde den 29. februar 2004

 


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris