Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Stop servicedirektivet ::..   Log ind
 Stop servicedirektivet Minimer

Den 16. februar godkendte Europa-Parlamentet et nyt forslag til servicedirektiv. Flere af knasterne i Kommissionens forslag blev pillet ud, og der er ikke tvivl om, at parlamentets forslag er bedre end den oprindelige version.

 

ATTAC er ikke imod handel. Vi er heller ikke imod handel med alle former for serviceydelser. Men også efter Europa-Parlamentets behandling af direktivet står vi tilbage med et forslag, som vil øge risikoen for social dumping, som vil markedsgøre nye dele af den offentlige sektor, og som vil begrænse EU landenes muligheder for at sikre miljøet, folkesundheden og forbrugerbeskyttelse.

 

Servicedirektivet vil også føre til en uhyrlig begrænsning af demokratiet. Både Kommissionens og Europa-Parlaments forslag vil give EF-domstolen stor magt til at afgøre hvad medlemsstaterne må og ikke må på serviceområdet. I ATTAC går vi ind for, at valgte politikere tager de politiske beslutninger, ikke dommere ved en domstol.

 

Derfor vil ATTAC også i den kommende tid bidrage til at samle modstanden mod direktivet, og vi vil gøre, hvad vi kan for at den danske holdning til direktivet bliver så kritisk som muligt.

 

Bolkesteins direktiv fortjener fuldt ud den modstand, det har mødt i alle ender og kanter af Europa.

 

ATTAC-Danmarks landsmøde, februar 2006


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris