Søg
11. august 2013 ..:: Det mener ATTAC » Udtalelser » Tobinskat nu! ::..   Log ind
 Tobinskat nu! Minimer


Spekulanterne har længe haft for frit spil


Siden krisen i Sydøstasien, som gjorde 20 millioner mennesker
arbejdsløse, er kravet om demokratisk kontrol med det finansielle system blevet fremsat i hele verden. Endnu er det kun få regeringer, som har meldt klart ud, men presset er begyndt at virke.

Det er ikke bare et pres, som kommer fra ATTAC og andre sociale
bevægelser, men også fra virkeligheden selv. Over hele verden melder de finansielle kriser sig -fra Tyrkiet til Argentina- og skaber endnu
større problemer end der var i forvejen. Og ofte gruer regeringsledere
og finansministre over udsigten til at kriserne kan sprede sig til den
rige verden.

ATTAC-Danmark hilser det velkommen, at en række europæiske
regeringsledere nu har rejst diskussionen om Tobinskatten i EU. Der er
ikke tale om klar støtte til Tobinskatten, endnu har de ingen
handlingsplan, men fra nu af kan diskussionen ikke lukkes. Bekymringen over det kriseskabende finansielle system og spekulanternes hærgen er udbredt.

Tobinskatten er et godt sted at begynde. Den er opkaldt efter den
amerikanske økonom og nobelpristager James Tobin, som foreslår at lægge en afgift på de spekulative transaktioner på valutamarkederne. Selv hvis niveauet på en sådan afgift skulle blive sat så lavt som til 0,1%, ville en Tobin-afgift give indtægter på henved 700 milliarder dollar om året.

Vi kræver, at den danske regering melder klart ud til fordel for
Tobinskatten nu! Den danske regering må arbejde, ikke bare i EU, men i alle relevante internationale fora, for at få virkeliggjort Tobinskatten. Tiden er inde til at opbygge de internationale alliancer, som en dag kan føre til, at det finansielle system underlægges demokratisk kontrol.

Tobinskatten vil ikke løse alle problemer med et trylleslag. Den er et
skridt på vejen mod demokratisering af det finansielle system. Den kan også blive et skridt på vejen mod afskaffelsen af den værste fattigdom, hvis en væsentlig del af midlerne fra skatten går til dette formål. Det betyder ikke, at Tobinskatten må ses som et alternativ til
u-landsbistand. ATTAC-Danmark vil arbejde for et højt dansk niveau på dette område, kvantitativt og kvalitativt, og afviser kraftigt enhver
snak om at skære ned i u-landsbistanden.

Vedtaget på ATTAC-Danmarks stiftende møde i oktober 2001

 


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris