Søg
11. august 2013 ..:: Temaer » Tobinskat ::..   Log ind
 Tobinskat / CTT Minimer
Tobin skat eller CTT (Currency Transaction Tax) er skat på valutatransaktioner.
 
Det har været en af ATTACs mærkesager helt fra starten. Det er dog ikke ATTAC, der har fundet på den. Den stammer tilbage fra 1975, hvor prof. Tobin forslog denne skat.
 
 Valutamarkedet omsætter globalt for 1900 milliarder US dollar pr. dag (2004). Langt den største part af denne omsætning er spekulation. Hovedparten er kortsigtede valutaspekulationer, der er af en varighed  på dage eller uger.   Betalinger, der stammer fra varehandel og udveksling af tjenesteydelser har et omfang på 9 milliarder pr. år.   Det betyder at hele verdens handel svarer til bare 4 dage på valutamarkedet. 2 % af valutamarkedets omsætning hidrører fra rigtig handel, resten er spekulation. Disse spekulative transaktioner udløses af små udsving i kurserne og forårsager igen andre udsving.
 
Valutaudsving kan true centralbankers valutareserver og forårsage finansielle kriser, som vi også ser hele tiden:  Mexico 1994, Østasien 1997-98, Rusland 1998, Brasilien 1999, Tyrkiet 2000, Argentina 2001. Kriserne kan have store socio-økonomiske konsekvenser, som kaster millioner af mennesker ud i fattigdom og arbejdsløshed.
 
James Tobin, David Felix, Rodney Schmidt, Paul Bernd Spahn og andre har undersøgt mulighederne for at lægge en afgift på internationale valutatransaktioner som et middel til at reducere kursudsvingene, og dermed stabilisere valutamarkederne, og fremme den rigtige handels betingelser. Skatten kan være fra 0.05 %o til 0.25% . Den vil så generere mellem 15 mia og 300 mia $ pr. år.   Dette provenue kan bruges til at fremme international fred og udvikling.
 
Et FN studie angiver at ca. 150 mia. $ pr. år skal bruges hvis man skal nå ’Millenium Development Goals’ der angiver, at man vil halvere antallet af mennesker, der lever i extrem fattigdom og sult i år 2015. Det vil også kunne betale for basal skolegang for alle børn og bruges til bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og andre alvorlige sygdomme.
 
En samling kilder og artikler med uddybende synspunkter kan ses på
 

    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris