Søg
11. august 2013 ..:: Nyheder ::..   Log ind
 Aktuelle Minimer

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Stop det globale kasino!

ATTAC vil have debat i gang om de rigtige løsninger

Der er en global lavine i gang. Alle svagheder og farer ved et liberaliseret globalt finansielt system bliver udstillet for øjnene af os i denne tid. Det er netop den slags kriser, som for ti år siden gav inspiration til dannelsen af ATTAC-bevægelsen. Fra dag ét har ATTAC advaret mod den ustabilitet, som et stort og ureguleret globalt finansielt marked fører med sig. Og gang på gang er vi blevet bekræftet i det. I de seneste tyve år har der været op mod 100 finansielle kriser forskellige steder i verden. Det nye er blot, at denne krise rammer hele den globale økonomi hårdt, herunder Danmark. Det er tid til handling!
 
At krisen var forudsigelig gør det dobbelt frustrerende, at der er så langt mellem de politikere, der vil kræve virkelige forandringer. I Danmark som i resten af EU er der vedtaget krisepakker, som spænder et sikkerhedsnet ud for bankerne. Sikkerhedsnet er der brug for – finanssektorens gambling og uansvarlighed må ikke gå udover småsparere! Men kun virkelige reformer kan sikre os i fremtiden –  og ”krisepakken” er ikke en del af løsningen.
 
Pakken kan koste alle meget dyrt, og vil forringe velfærden. Anledningen er ikke brugt til at skride ind med konkret ny regulering. Den kriseplagede finanssektor får med pakken lejlighed til at gøre midlertidig holdt ved statskassen, tanke op med nye penge, for dernæst at kunne køre videre ad det selvsamme spor, som førte til krisen. Pakken er på denne måde en fortsættelse af den traditionelle tilgang til finanssektoren: Profitterne privatiseres, mens tabene socialiseres.
 
I de seneste år har den globale finansielle boble flyttet sig rundt og hærget i mange forskellige former og udtryk, fra valutakriser i næsten alle store u-lande, over dot-com-boblen og fødevarekrisen til nutidens truende finansielle krise. Vi har allerede lært rigeligt om konsekvenserne ved et dereguleret globalt finansielt system, og det er på høje tid, at der sættes ind med virkelige reformer. For en anden verden er mulig!
 
 I den kommende tid vil ATTAC-Danmark sammen med søsterorganisationerne i det øvrige Europa (se fælles udtalelse på www.attac.dk), og sammen med de organisationer i hele verden, der har tilsluttet sig Beijing-udtalelsen (www.casinocrash.org), arbejde for at rejse en ny debat om det globale kasino, som skal berede vejen for virkelige reformer. I ATTAC-Danmark vil vi i den kommende tid især sætte fokus på følgende krav:
 
Skat på valutatransaktioner
Valutaspekulationen er for alvor kommet til Danmark. Der spekuleres mod kronen, som der tidligere er spekuleret mod den svenske krone og det britiske pund. Denne spekulation kan koste os dyrt – det er måske allerede uundgåeligt. Men spekulationen må mødes af offensive modtræk, og det bedste bud har længe været at få indført en skat på valutatransaktioner. Indtægterne vil beløbe sig til mange hundrede milliarder på årsplan. De bør bruges til at skabe udvikling i de fattigste lande.
Dette har ATTAC sagt i mange år. Den nuværende krise burde skabe grobund for en realisering af den vision.
 
Vi bør begynde herhjemme med en national ”Tobin-skat”, dvs. en lille afgift på al handel i Danmark med værdipapirer, bortset fra offentlige papirer, især statsobligationer. Midlerne kunne gå til miljøinvesteringer eller til støtte til banker, der ikke spekulerer.
 
Skrid ind over for spekulation
Med krisepakken vil staten før eller siden skulle bløde milliarder til bankerne. I samme takt bør staten overtage kontrollen med fallerede banker og bruge indflydelsen til at stoppe en række former for uansvarlig og uetisk spekulation, herunder spekulation i fødevarer, som har sendt priserne på himmelflugt i mere end et år.
Det offentlige må i det hele taget skabe et værn mod spekulation – og ikke hverken støtte eller anvende spekulation. Der må snarest indføres regler mod spekulation med offentlige midler, ikke mindst i kommunerne, hvor mange allerede er godt i gang, og har tabt penge på kasinoet, f.eks. i Horsens.
 
Pension: Det handler om at være tryg
De danske pensionskasser har ved sidste tælling tabt 50 milliarder kroner. Mere end nogensinde viser de private pensionsordninger sig som et farligt eventyr, der kan koste tusinder af mennesker den tryghed i alderdommen, de havde regnet med. Meget må laves om ved også de danske regler for private pensioner, herunder deres beskatning. Men først og fremmest må den skattefinansierede folkepension genetableres som en tryghed i alderdommen, og ikke som i dag en slags fattighjælp. Private pensionspenge på global profitjagt er ikke vejen til en tryg alderdom for alle!
 
Luk skatteparadiserne
Der er mange ulemper ved frie kapitalbevægelser. En af dem er friheden til at flytte penge til skattely. På denne måde kan de rigeste mennesker og deres selskaber undgå beskatning af formuer, undgå at bidrage til velfærden i hjemlandet. De lukrerer på selvsamme fravær af regulering og gennemsigtighed, som har skabt finanskrisen. Tiden er inde til at lukke skatteparadiserne!
 
Disse krav er skridt på vej mod en løsning. Men der skal meget mere til. Det er en helt ny global finansorden, der skal til. Nye globale institutioner, og nye regler. Både reglerne i IMF, Verdensbanken, Verdenshandelsorganisationen, og i EU, må omkalfatres. Kapitalens frie bevægelighed er ikke et løfte om fremgang og velstand, men en trussel om sammenbrud.
 
Luk kasinoet!

Previous Page | Next Page


    

  Vilkår for anvendelse  Om beskyttelse af private oplysninger | udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris